Placute LED si Drivere
Product Image Name- Price
6W Placuta LED Rotunda Spoturi - 3000K Lumina Alba Calda

6W Placuta LED Rotunda Spoturi - 3000K Lumina Alba Calda

6W Placuta LED Rotunda Spoturi - 3000K Lumina Alba Calda Putere - 6W Tensiune - DC 20V Consum - 300mA Dimensiuni - diam. 45mm Leduri - SMD...
10.90 lei

Adauga

6W Placuta LED Rotunda Spoturi - 4500K Lumina Alba Naturala

6W Placuta LED Rotunda Spoturi - 4500K Lumina Alba Naturala

6W Placuta LED Rotunda Spoturi - 4500K Lumina Alba Naturala Putere - 6W Tensiune - DC 20V Consum - 300mA Dimensiuni - diam. 45mm Leduri - SMD...
10.90 lei

Adauga

6W Placuta LED Rotunda Spoturi - 6000K Lumina Alba Rece

6W Placuta LED Rotunda Spoturi - 6000K Lumina Alba Rece

6W Placuta LED Rotunda Spoturi - 6000K Lumina Alba Rece Putere - 6W Tensiune - DC 20V Consum - 300mA Dimensiuni - diam. 45mm Leduri - SMD...
10.90 lei

Adauga

6W Placuta LED Patrata Spoturi - 3000K Lumina Alba Calda

6W Placuta LED Patrata Spoturi - 3000K Lumina Alba Calda

6W Placuta LED Patrata Spoturi - 3000K Lumina Alba Calda Putere - 6W Tensiune - DC 20V Consum - 300mA Dimensiuni - diam. 45mm Leduri - SMD...
10.90 lei

Adauga

6W Placuta LED Patrata Spoturi - 4500K Lumina Alba Naturala

6W Placuta LED Patrata Spoturi - 4500K Lumina Alba Naturala

6W Placuta LED Patrata Spoturi - 4500K Lumina Alba Naturala Putere - 6W Tensiune - DC 20V Consum - 300mA Dimensiuni - diam. 45mm Leduri - SMD...
10.90 lei

Adauga

6W Placuta LED Patrata Spoturi - 6000K Lumina Alba Rece

6W Placuta LED Patrata Spoturi - 6000K Lumina Alba Rece

6W Placuta LED Patrata Spoturi - 6000K Lumina Alba Rece Putere - 6W Tensiune - DC 20V Consum - 300mA Dimensiuni - diam. 45mm Leduri - SMD...
10.90 lei

Adauga

12W Placuta LED Rotunda Spoturi - 3000K Lumina Alba Calda

12W Placuta LED Rotunda Spoturi - 3000K Lumina Alba Calda

12W Placuta LED Rotunda Spoturi - 3000K Lumina Alba Calda Putere - 12W Tensiune - DC 40V Consum - 300mA Dimensiuni - diam. 85mm Leduri - SMD...
19.50 lei


Produsul nu este disponibil

12W Placuta LED Rotunda Spoturi - 4500K Lumina Alba Naturala

12W Placuta LED Rotunda Spoturi - 4500K Lumina Alba Naturala

12W Placuta LED Rotunda Spoturi - 4500K Lumina Alba Naturala Putere - 12W Tensiune - DC 40V Consum - 300mA Dimensiuni - diam. 85mm Leduri - SMD...
19.50 lei


Produsul nu este disponibil

12W Placuta LED Rotunda Spoturi - 6000K Lumina Alba Rece

12W Placuta LED Rotunda Spoturi - 6000K Lumina Alba Rece

12W Placuta LED Rotunda Spoturi - 6000K Lumina Alba Rece Putere - 12W Tensiune - DC 40V Consum - 300mA Dimensiuni - diam. 85mm Leduri - SMD...
19.50 lei


Produsul nu este disponibil

12W Placuta LED Patrata Spoturi - 3000K Lumina Alba Calda

12W Placuta LED Patrata Spoturi - 3000K Lumina Alba Calda

12W Placuta LED Patrata Spoturi - 3000K Lumina Alba Calda Putere - 12W Tensiune - DC 40V Consum - 300mA Dimensiuni - diam. 85mm Leduri - SMD...
19.50 lei


Produsul nu este disponibil

12W Placuta LED Patrata Spoturi - 4500K Lumina Alba Naturala

12W Placuta LED Patrata Spoturi - 4500K Lumina Alba Naturala

12W Placuta LED Patrata Spoturi - 4500K Lumina Alba Naturala Putere - 12W Tensiune - DC 40V Consum - 300mA Dimensiuni - diam. 85mm Leduri - SMD...
19.50 lei


Produsul nu este disponibil

12W Placuta LED Patrata Spoturi - 6000K Lumina Alba Rece

12W Placuta LED Patrata Spoturi - 6000K Lumina Alba Rece

12W Placuta LED Patrata Spoturi - 6000K Lumina Alba Rece Putere - 12W Tensiune - DC 40V Consum - 300mA Dimensiuni - diam. 85mm Leduri - SMD...
19.50 lei


Produsul nu este disponibil

18W Placuta LED Rotunda Spoturi - 3000K Lumina Alba Calda

18W Placuta LED Rotunda Spoturi - 3000K Lumina Alba Calda

18W Placuta LED Rotunda Spoturi - 3000K Lumina Alba Calda Putere - 18W Tensiune - DC 60V Consum - 300mA Dimensiuni - diam. 110mm Leduri - SMD...
27.90 lei

Adauga

18W Placuta LED Rotunda Spoturi - 4500K Lumina Alba Naturala

18W Placuta LED Rotunda Spoturi - 4500K Lumina Alba Naturala

18W Placuta LED Rotunda Spoturi - 4500K Lumina Alba Naturala Putere - 18W Tensiune - DC 60V Consum - 300mA Dimensiuni - diam. 110mm Leduri - SMD...
27.90 lei

Adauga

18W Placuta LED Rotunda Spoturi - 6000K Lumina Alba Rece

18W Placuta LED Rotunda Spoturi - 6000K Lumina Alba Rece

18W Placuta LED Rotunda Spoturi - 6000K Lumina Alba Rece Putere - 18W Tensiune - DC 60V Consum - 300mA Dimensiuni - diam. 110mm Leduri - SMD...
27.90 lei

Adauga

18W Placuta LED Patrata Spoturi - 3000K Lumina Alba Calda

18W Placuta LED Patrata Spoturi - 3000K Lumina Alba Calda

18W Placuta LED Patrata Spoturi - 3000K Lumina Alba Calda Putere - 18W Tensiune - DC 60V Consum - 300mA Dimensiuni - diam. 110mm Leduri - SMD...
27.90 lei

Adauga

18W Placuta LED Patrata Spoturi - 4500K Lumina Alba Naturala

18W Placuta LED Patrata Spoturi - 4500K Lumina Alba Naturala

18W Placuta LED Patrata Spoturi - 4500K Lumina Alba Naturala Putere - 18W Tensiune - DC 60V Consum - 300mA Dimensiuni - diam. 110mm Leduri - SMD...
27.90 lei

Adauga

18W Placuta LED Patrata Spoturi - 6000K Lumina Alba Rece

18W Placuta LED Patrata Spoturi - 6000K Lumina Alba Rece

18W Placuta LED Patrata Spoturi - 6000K Lumina Alba Rece Putere - 18W Tensiune - DC 60V Consum - 300mA Dimensiuni - diam. 110mm Leduri - SMD...
27.90 lei

Adauga

9W Placuta LED Plafoniere - 3000K Lumina Alba Calda

9W Placuta LED Plafoniere - 3000K Lumina Alba Calda

9W Placuta LED Plafoniere - 3000K Lumina Alba Calda Putere - 9W Tensiune - DC 32V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 170mm Leduri - SMD Luminozitate -...
19.50 lei

Adauga

9W Placuta LED Plafoniere - 4500K Lumina Alba Naturala

9W Placuta LED Plafoniere - 4500K Lumina Alba Naturala

9W Placuta LED Plafoniere - 4500K Lumina Alba Naturala Putere - 9W Tensiune - DC 32V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 170mm Leduri - SMD...
19.50 lei


Produsul nu este disponibil

9W Placuta LED Plafoniere - 6000K Lumina Alba Rece

9W Placuta LED Plafoniere - 6000K Lumina Alba Rece

9W Placuta LED Plafoniere - 6000K Lumina Alba Rece Putere - 9W Tensiune - DC 32V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 170mm Leduri - SMD Luminozitate -...
19.50 lei

Adauga

12W Placuta LED Plafoniere - 3000K Lumina Alba Calda

12W Placuta LED Plafoniere - 3000K Lumina Alba Calda

12W Placuta LED Plafoniere - 3000K Lumina Alba Calda Putere - 12W Tensiune - DC 43V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 165mm Leduri - SMD Luminozitate...
22.50 lei


Produsul nu este disponibil

12W Placuta LED Plafoniere - 4500K Lumina Alba Naturala

12W Placuta LED Plafoniere - 4500K Lumina Alba Naturala

12W Placuta LED Plafoniere - 4500K Lumina Alba Naturala Putere - 12W Tensiune - DC 43V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 165mm Leduri - SMD...
22.50 lei


Produsul nu este disponibil

12W Placuta LED Plafoniere - 6000K Lumina Alba Rece

12W Placuta LED Plafoniere - 6000K Lumina Alba Rece

12W Placuta LED Plafoniere - 6000K Lumina Alba Rece Putere - 12W Tensiune - DC 43V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 165mm Leduri - SMD Luminozitate...
22.50 lei


Produsul nu este disponibil

15W Placuta LED Plafoniere - 3000K Lumina Alba Calda

15W Placuta LED Plafoniere - 3000K Lumina Alba Calda

15W Placuta LED Plafoniere - 3000K Lumina Alba Calda Putere - 15W Tensiune - DC 54V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 200mm Leduri - SMD Luminozitate...
22.90 lei


Produsul nu este disponibil

15W Placuta LED Plafoniere - 6000K Lumina Alba Rece

15W Placuta LED Plafoniere - 6000K Lumina Alba Rece

15W Placuta LED Plafoniere - 6000K Lumina Alba Rece Putere - 15W Tensiune - DC 54V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 200mm Leduri - SMD Luminozitate...
22.90 lei


Produsul nu este disponibil

18W Placuta LED Plafoniere - Model 1 - 3000K Lumina Alba Calda

18W Placuta LED Plafoniere - Model 1 - 3000K Lumina Alba Calda

18W Placuta LED Plafoniere - Model 1 - 3000K Lumina Alba Calda Putere - 18W Tensiune - DC 64V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 240mm Leduri - SMD...
33.50 lei

Adauga

18W Placuta LED Plafoniere - Model 1 - 6000K Lumina Alba Rece

18W Placuta LED Plafoniere - Model 1 - 6000K Lumina Alba Rece

18W Placuta LED Plafoniere - Model 1 - 6000K Lumina Alba Rece Putere - 18W Tensiune - DC 64V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 240mm Leduri - SMD...
33.50 lei


Produsul nu este disponibil

18W Placuta LED Plafoniere - Model 2 - 3000K Lumina Alba Calda

18W Placuta LED Plafoniere - Model 2 - 3000K Lumina Alba Calda

18W Placuta LED Plafoniere - Model 2 - 3000K Lumina Alba Calda Putere - 18W Tensiune - DC 64V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 230mm Leduri - SMD...
33.50 lei


Produsul nu este disponibil

18W Placuta LED Plafoniere - Model 2 - 4500K Lumina Alba Naturala

18W Placuta LED Plafoniere - Model 2 - 4500K Lumina Alba Naturala

18W Placuta LED Plafoniere - Model 2 - 4500K Lumina Alba Naturala Putere - 18W Tensiune - DC 64V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 230mm Leduri - SMD...
33.50 lei


Produsul nu este disponibil

18W Placuta LED Plafoniere - Model 2 - 6000K Lumina Alba Rece

18W Placuta LED Plafoniere - Model 2 - 6000K Lumina Alba Rece

18W Placuta LED Plafoniere - Model 2 - 6000K Lumina Alba Rece Putere - 18W Tensiune - DC 64V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 230mm Leduri - SMD...
33.50 lei

Adauga

18W Placuta LED Plafoniere - Model 3 - 3000K Lumina Alba Calda

18W Placuta LED Plafoniere - Model 3 - 3000K Lumina Alba Calda

18W Placuta LED Plafoniere - Model 3 - 3000K Lumina Alba Calda Putere - 18W Tensiune - DC 64V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 225mm Leduri - SMD...
33.50 lei


Produsul nu este disponibil

18W Placuta LED Plafoniere - Model 3 - 4500K Lumina Alba Naturala

18W Placuta LED Plafoniere - Model 3 - 4500K Lumina Alba Naturala

18W Placuta LED Plafoniere - Model 3 - 4500K Lumina Alba Naturala Putere - 18W Tensiune - DC 64V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 225mm Leduri - SMD...
33.50 lei


Produsul nu este disponibil

18W Placuta LED Plafoniere - Model 3 - 6000K Lumina Alba Rece

18W Placuta LED Plafoniere - Model 3 - 6000K Lumina Alba Rece

18W Placuta LED Plafoniere - Model 3 - 6000K Lumina Alba Rece Putere - 18W Tensiune - DC 64V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 225mm Leduri - SMD...
33.50 lei


Produsul nu este disponibil

24W Placuta LED Plafoniere - Model 1 - 3000K Lumina Alba Calda

24W Placuta LED Plafoniere - Model 1 - 3000K Lumina Alba Calda

24W Placuta LED Plafoniere - Model 1 - 3000K Lumina Alba Calda Putere - 24W Tensiune - DC 86V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 265mm Leduri - SMD...
37.90 lei

Adauga

24W Placuta LED Plafoniere - Model 1 - 6000K Lumina Alba Rece

24W Placuta LED Plafoniere - Model 1 - 6000K Lumina Alba Rece

24W Placuta LED Plafoniere - Model 1 - 6000K Lumina Alba Rece Putere - 24W Tensiune - DC 86V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 265mm Leduri - SMD...
37.90 lei

Adauga

24W Placuta LED Plafoniere - Model 2 - 6000K Lumina Alba Rece

24W Placuta LED Plafoniere - Model 2 - 6000K Lumina Alba Rece

24W Placuta LED Plafoniere - Model 2 - 6000K Lumina Alba Rece Putere - 24W Tensiune - DC 86V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 265mm Leduri - SMD...
37.90 lei


Produsul nu este disponibil

24W Placuta LED Plafoniere - Model 3 - 3000K Lumina Alba Calda

24W Placuta LED Plafoniere - Model 3 - 3000K Lumina Alba Calda

24W Placuta LED Plafoniere - Model 3 - 3000K Lumina Alba Calda Putere - 24W Tensiune - DC 86V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 270mm Leduri - SMD...
37.90 lei

Adauga

24W Placuta LED Plafoniere - Model 3 - 4500K Lumina Alba Naturala

24W Placuta LED Plafoniere - Model 3 - 4500K Lumina Alba Naturala

24W Placuta LED Plafoniere - Model 3 - 4500K Lumina Alba Naturala Putere - 24W Tensiune - DC 86V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 270mm Leduri - SMD...
37.90 lei

Adauga

24W Placuta LED Plafoniere - Model 3 - 6000K Lumina Alba Rece

24W Placuta LED Plafoniere - Model 3 - 6000K Lumina Alba Rece

24W Placuta LED Plafoniere - Model 3 - 6000K Lumina Alba Rece Putere - 24W Tensiune - DC 86V Consum - 280mA Dimensiuni - diam. 270mm Leduri - SMD...
37.90 lei

Adauga

8-15W Driver Placute LED

8-15W Driver Placute LED

10-15W Driver Placute LED Putere - 10-15W Tensiune intrare - AC170-265V Tensiune iesire - DC20-92V Consum - 280mA Dimensiuni - 70x28mm Grad de...
6.90 lei


Produsul nu este disponibil

8-24W Driver Placute LED

8-24W Driver Placute LED

8-24W Driver Placute LED Putere - 8-24W Tensiune intrare - AC170-265V Tensiune iesire - DC20-92V Consum - 280mA Dimensiuni - 70x28mm Grad de...
12.50 lei

Adauga

24W Driver Placute LED Plafoniere

24W Driver Placute LED Plafoniere

24W Driver Placute LED Plafoniere Putere - 24W Tensiune intrare - AC170-265V Tensiune iesire - DC80-120V Consum - 250mA Dimensiuni - 70x28mm Grad de...
12.50 lei

Adauga

Mini Senzor de miscare cu microunde

Mini Senzor de miscare cu microunde

Mini Senzor de miscare cu microunde Incarcare maxima - 36W (Daca doriti sa folositi corp cu putere mai mare atunci senzorul trebuie sa fie conectat...
44.90 lei


Produsul nu este disponibil

8-24W Driver Plafoniere LED cu Senzor de miscare cu microunde

8-24W Driver Plafoniere LED
cu Senzor de miscare cu microunde

8-24W Driver Plafoniere LED cu Senzor de miscare cu microunde Incarcare maxima - 24W Tensiune intrare - AC170-265V Tensiune iesire - DC30V-100V...
55.90 lei

Adauga

3-4W Driver de Rezerva Spoturi LED

3-4W Driver de Rezerva Spoturi LED

3-4W Driver de Rezerva Spoturi LED Putere - 3-4W Tensiune intrare - AC220V Tensiune iesire - DC3-10V Consum - 300mA Dimensiuni - 35x70x23mm Grad de...
8.50 lei

Adauga

4-7W Driver de Rezerva Spoturi LED

4-7W Driver de Rezerva Spoturi LED

4-7W Driver de Rezerva Spoturi LED Putere - 4-7W Tensiune intrare - AC220V Tensiune iesire - DC11-28V Consum - 300mA Dimensiuni - 35x70x23mm Grad de...
10.90 lei

Adauga

8-12W Driver de Rezerva Spoturi LED

8-12W Driver de Rezerva Spoturi LED

8-12W Driver de Rezerva Spoturi LED Putere - 8-12W Tensiune intrare - AC220V Tensiune iesire - DC24-45V Consum - 300mA Dimensiuni - 40x90x23mm Grad...
14.90 lei

Adauga

12-18W Driver de Rezerva Spoturi LED

12-18W Driver de Rezerva Spoturi LED

12-18W Driver de Rezerva Spoturi LED Putere - 12-18W Tensiune intrare - AC220V Tensiune iesire - DC36-72V Consum - 300mA Dimensiuni - 40x90x23mm Grad...
19.50 lei

Adauga

18-24W Driver de Rezerva Spoturi LED

18-24W Driver de Rezerva Spoturi LED

18-24W Driver de Rezerva Spoturi LED Putere - 18-24W Tensiune intrare - AC220V Tensiune iesire - DC54-86V Consum - 300mA Dimensiuni - 40x90x23mm Grad...
23.90 lei

Adauga

3W Driver Spoturi LED - Dimabil

3W Driver Spoturi LED - Dimabil

3W Driver Spoturi LED - Dimabil Putere - 3W Tensiune intrare - AC220V Tensiune iesire - DC10V Consum - 10-300mA Dimensiuni - 30x57x23mm Grad de...
19.50 lei

Adauga

6-7W Driver Spoturi LED - Dimabil

6-7W Driver Spoturi LED - Dimabil

6-7W Driver Spoturi LED - Dimabil Putere - 6-7W Tensiune intrare - AC220V Tensiune iesire - DC18-23V Consum - 10-300mA Dimensiuni - 35x70x23mm Grad...
33.50 lei

Adauga

8-12W Driver Spoturi LED - Dimabil

8-12W Driver Spoturi LED - Dimabil

9-12W Driver Spoturi LED - Dimabil Putere - 9-12W Tensiune intrare - AC220V Tensiune iesire - DC42V Consum - 10-300mA Dimensiuni - 40x90x23mm Grad de...
51.90 lei

Adauga

15-18W Driver Spoturi LED - Dimabil

15-18W Driver Spoturi LED - Dimabil

15-18W Driver Spoturi LED - Dimabil Putere - 15-18W Tensiune intrare - AC220V Tensiune iesire - DC70V Consum - 10-300mA Dimensiuni - 44x113x27mm Grad...
76.90 lei

Adauga

15-24W Driver Spoturi LED - Dimabil

15-24W Driver Spoturi LED - Dimabil

15-24W Driver Spoturi LED - Dimabil Putere - 15-24W Tensiune intrare - AC220V Tensiune iesire - DC45-84V Consum - 10-300mA Dimensiuni - 40x90x23mm...
87.90 lei

AdaugaCopyright © 2022